dinsdag 14 december 2010

Oma heeft een eigen website

Begin 2009 startte het project "Oma gaat de ruimte in!".
Op deze blog kan iedereen het verloop van dit project volgen.

In september 2010 zetten we een punt achter de ontwikkeling van het project, maar we laten deze blog als een soort archief online staan.

Het project resulteerde in een online digitaal platform voor leerkrachten: http://www.luchtruim.be

We noemen het "digitaal platform" omdat het de bedoeling is dat het aanbod  dat op deze website wordt aangeboden, aangevuld wordt met de bijdrage van leerkrachten overal ten lande. In de V.U.B. werd, om deze opzet verder vorm te geven, een nieuwe medewerker aangeworven. Behalve Tijl De Smet zal vanaf nu ook Jef Van Laer hiervoor zijn beste beentje voor zetten. U kunt Tijl en Jef bereiken via de contactpagina van de portaalsite http://www.luchtruim.be waar ze deze blog in een nieuw kleedje, verder zetten.

Het doel van dit project was zoeken naar middelen voor leerkrachten die er net als wij van overtuigd zijn dat nieuwe leervormen nodig zijn om maatwerk te kunnen bieden aan kinderen die vandaag-de-dag naar school gaan. Om dit maatwerk te kunnen aanbieden zullen we moeten zoeken naar een nieuwe manier van lesgeven, naar nieuwe manieren om kinderen te  coachen bij het leren. Voor ons zijn de sleutelwoorden "techniek", "ICT" , "ervaringen van kinderen", "een nieuwe taal om te kunnen leren".


Mieke Van Kerkhove
Pedagogische Begeleidingsdienst  Gent
Smoove - Creatief Leren

zondag 7 november 2010

Krijgen we - eventjes - een tweede zon?


640 lichtjaren van ons, staat een ster met de naam Betelgeuze, op het punt om te ontploffen. Dat is volgens de wetenschappers niet gevaarlijk.
Betelgeuze is een rode superreus op het einde van haar leven. Ze heeft nu bijna al haar brandstof opgebrand, zodat er nu steeds zwaardere, minder brandbare elementen opduiken. Op het einde van haar leven zet een ster sterk uit, wordt ze steeds groter. Betelgeuze is nu al zo'n 650 keer groter dan de zon. De allerlaatste fase van een ster is de supernova: de ster die vrijwel al haar materie uitbraakt in de vorm van superhete gassen. Dat levert dan elnkele weken lang tot drie miljard keer meer licht op dan wat wij nu van de zon ontvangen.

Omdat Betelgeuze, in galactische termen dan, redelijk dicht bij ons staat, zou het dus kunnen dat het enkele weken lang 's nachts niet donker wordt. Eigenlijk hebben wij dan, tijdelijk, een nieuwe zon die de aarde verlicht.

Over het tijdstip zijn de wetenschappers het niet eens. Sommigen zeggen dat we het licht van de ontploffende Betelgeuze zullen zien in 2012. Andere wetenschappers zeggen dat de ontploffing nog 10.000 of langer op zich zal laten wachten.

We'll see. Or not.

zaterdag 6 november 2010

27 oktober 2010: Oma op de materialenbeurs van Het Beroepenhuis in Gent

Op 27 oktober 2010 waren we present in Het Beroepenhuis in Gent. Daar werd naar jaarlijkse gewoonte voor leerkrachten en andere geïnteresseerden een kennismakingsdag georganiseerd. Tegelijk is er ook jaarlijks een kleine materialenbeurs. 


donderdag 7 oktober 2010

Oma op 27 oktober 2010 naar het BeroepenhuisHet Beroepenhuis in Gent organiseert naar jaarlijkse gewoonte ook dit jaar een bezoekdag: leerkrachten kunnen er kennis maken met Het Beroepenhuis. Tegelijk wordt in de grote ontvangsruimte ook weer een materialenbeurs georganiseerd.

De activiteiten vinden plaats op 27 oktober 2010 in Het Beroepenhuis, Doornzelestraat 86-92 in Gent. Op de website: http://www.beroepenthuisindeklas.be lees je hier meer over.
Het Beroepenhuis trekt al ettelijke jaren aan de kar om jonge kinderen de toffe kanten van technische beroepen te tonen. Dat doen ze met een interactieve tentoonstelling, workshops, doe-dagen, informatie, events, beurzen enz., ...het zijn bezige bijen daar in Het Beroepenhuis.

Vanaf 's middags kun je ons hier ook aantreffen. We geven je daar graag meer info over hoe je met behulp van onze website http://www.omagaatderuimtein.be de technische talenten van jonge kinderen in de klas aan bod kunt laten komen.

vrijdag 1 oktober 2010

Zijn er aliëns op Gliese 561g ?

 Het zal ons benieuwen. Wetenschappers menen dat er op een planeet buiten ons zonnestelsel leven mogelijk is. Ze ontdekten een planeet die zwaar genoeg is om een dampkring vast te houden. De planeet is drie keer zwaarder dan de aarde maar je zou er zonder problemen rechtop kunnen wandelen. De wetenschappers twijfelen er ook niet aan dat er vloeibaar water is.  Als er water is, dan is er ook en zeker leven op deze planeet menen deze wetenschappers.

Een bezoekje van mensen naar deze planeet zit er voorlopig nog niet in. De planeet is 20 lichtjaren ver, wat ons toch zo'n 200 jaar zou vergen om tot ginder te geraken met de huidige ruimte-transportmiddelen. Nee, het is dus wachten op een ander soort vervoer. En dan denk ik hier aan teleportatie. Een tijd geleden slaagden wetenschappers erin om één atoom een hele meter verder te teleporteren,  Star Treks-gewijs..

We zullen maar supporteren voor de wetenschappers op aarde.
Maar ja, misschien zijn de Gliese 581g-bewoners al langer bezig dan wij hier op aarde, misschien zijn ze wel veel slimmer dan wij, misschien,...


woensdag 29 september 2010

Als de aliëns komen...

De Gentenaar 27 september 2010
De aarde is niet de enige planeet in het heelal. De aarde is wel de enige planeet in ons zonnestelsel waarop mensen kunnen leven. Op andere planeten is het of te heet,of te koud, of te giftig, of is er geen water, of er is geen dampkring om schadelijke stralingen tegen te houden.. kortom er is wel altijd een reden waarom er op andere planeten in ons zonnestelsel geen leven mogelijk is.

Wij aardbewoners vinden steeds meer middelen om onderzoek te doen buiten ons zonnestelsel, bijvoorbeeld door satellieten buiten het zonnestelsel te sturen. Een reis maken naar een ander zonnestelsel met de transportmiddelen die er nu zijn, dat lukt ons (nog) niet, daarvoor is de afstand die moet worden overbrugd, te groot voor één mensenleven.

Dankzij, volgens ons toch, gesofisticeerde apparatuur ontdekken we steeds meer planeten buiten ons zonnestelsel. Er zijn er nu  zo'n zeventigtal ontdekt die zo groot zijn als onze aarde. Zou daar misschien leven zijn? Dat weten we nog niet, maar de kans is er dus wel. En als er leven is op planeten buiten ons zonnestelsel, dan weten we ook niet hoe dat leven eruit ziet. En of dat leven dat er heel misschien wel is, zich kan verplaatsen, verder dan wij dat kunnen, dat weten we ook niet.

Toch denken ze bij de VN dat het niet slecht is om ons toch voor te bereiden op de komst van buitenaards leven. De VN, dat zijn de Verenigde Naties. Alle landen van de hele wereld komen geregeld eens bij elkaar om wereldproblemen te bespreken. Volgende week is er weer zo'n bijeenkomst. Op die bijeenkomst zal besproken worden wie wat mag doen als hier aliëns arriveren. Waarschijnlijk zal Mazlan Othman, een mevrouw uit Maleisië, het woord mogen voeren als ET hier plots aan de deur komt kloppen. Nu maar hopen dat zo'n Aliën Engels spreekt. Of gebarentaal. Of Maleisisch. Of ....

zondag 26 september 2010

Slotfase van de ontwikkeling van Oma gaat de ruimte in! Oma vertrekt naar het heelal !

  
Ook nu kunt u de ontwikkeling stap voor stap blijven volgen op de deze blog. Door te klikken op de afbeelding van de home-pagina van de website: http://www.omagaatderuimtein.be zult u komende weken het materiaal dat we het voorbije half jaar hebben ontwikkeld, online zien komen. Dag na dag zullen we het materiaal online hijsen, nog hier en daar wat bijwerken, de website nog wat fine-tunen enz. U mag ons gerust tips sturen of de moeilijkheden die u ondervindt op deze site doormailen. Rechts bovenaan op deze blog staat een contactknop.

Wat komt op deze site?
De lesfiches (waaronder ook de handleiding) vormen het hart van deze site.
Het is de bedoeling dat u kunt scrollen tussen deze fiches en daar die activiteiten uitkiezen die u, samen met de kinderen in de klas wil doen.

We zijn uitgegaan van het idee dat een klas jonge kinderen heel divers is. Kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs: wat voor het ene kind nog niet haalbaar is, is het voor het andere kind misschien al wel. Een leerkracht is het best geplaatst om in te schatten wat de kinderen wel en niet aankunnen. We zien in dit project, de leerkracht als een coach die het project organiseert en op elk moment kan blijven bijsturen.

Vanaf het schooljaar 2010-2011 zijn er ook nieuwe richtlijnen voor de scholen: van leerkrachten wordt verwacht dat zij kinderen technische inzichten en vaardigheden bijbrengen. Oma gaat de ruimte in! sluit hierbij aan. Dit aanbod is dus een aanbod voor leerkrachten die wetenschap en techniek willen implementeren in hun lessen.

De activiteiten op de lesfiches kunnen ingebed worden in een spel of project: Oma gaat de ruimte in!
Op de aarde wordt een signaal opgevangen van Oma. Die zweeft in een raket in het heelal en stuurt een kreet om hulp. De leerkracht kan een brief downloaden waarin wordt gevraagd of de kinderen Oma willen helpen. Om dit te kunnen doen moeten zij wel eerst kennis en vaardigheden opdoen: ze krijgen een astronautenwing en zijn nu astronauten in opleiding.

De opleiding bestaat erin dat de kinderen een spelbord moeten kunnen vervolledigen, door allerlei opdrachten uit te voeren waarmee ze kennis opdoen over de ruimte en de ruimtevaart. Het spelbord stelt ons zonnestelsel voor. Gaandeweg leren de kinderen het zonnestelsel kennen en leren ze een heleboel bij over de ruimtevaart.

Opdrachten en vragen die peilen naar hun kennis staan op speelkaarten. De leerkracht blijft het project sturen door eerst zelf de speelkaarten  uit te kiezen, of door zelf nieuwe speelkaarten aan te maken en door telkens, samen met de kinderen te beslissen welke activiteiten ze samen zullen uitvoeren. De kennisvragen worden pas beantwoord nadat kinderen eerst door experimenteren en al doende leren, kennis hebben kunnen opdoen. We voorzien op de website ook alle filmpjes, boeken en tips om alle activiteiten te kunnen uitvoeren.

Door activiteiten uit te voeren en vragen te beantwoorden kunnen kinderen sterren verdienen waarmee ze planeten kunnen aankopen om op hun spelbord te kleven.
Hun opleiding is voltooid als alle planeten op het spelbord staan.

De kinderen ontvangen op het einde een diploma waarop een code staat die ze kunnen intikken op de website. Ze horen dan wat er aan de hand is met Oma... en ja, misschien kunnen zij oma nu wel helpen.

Gaat dit project verder of eindigt het?

Wat wij nu afleveren is een basispakket. Met de lesfiches die online komen zal het spel kunnen worden gespeeld. Maar werken rond ruimte en ruimtevaart biedt nog duizend-en-één meer mogelijkheden. Wat niet in het pakket zit is bijvoorbeeld het maken van een eigen raket of een astronautenpak ,zelf wolken en een storm maken, leren over afstanden in de ruimte, enz. enz.

De filosofie achter dit project is dat in Vlaanderen en Nederland heel veel leerkrachten werken die dit soort activiteiten ook zelf bedenken. Dat weten we omdat we twee jaar lang met heel wat leerkrachten, zowel online als offline, hebben gecommuniceerd. Het internet biedt de mogelijkheid om al deze expertise te delen met andere leerkrachten. Daarom eindigt het spel ook met een oproep om het project verder te laten groeien.

Hoe dit praktisch in zijn werk zal gaan weten we nog niet 100 % zeker. De drie websites worden in oktober, nadat ze zijn afgewerkt en opgevuld overgezet naar de servers van de VUB , vanwaar u ook alle lesfiches en extra materiaal in PDF-vorm zal kunnen downloaden. In de VUB wordt op dit moment gezocht naar iemand die de communicatie met leerkrachten en andere geïnteresseerden kan blijven coördineren. Maar zoals u al gewend bent als u onze blog heeft gevolgd: dit zullen we u hier uit de doeken doen zodra we hierover meer concreet nieuws hebben.

Oma gaat de ruimte in


  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP